Yetişkin Psikolojisi

Yetişkin Psikolojisi Ankara

Psikoloji, bireylerin psikolojik olarak yaşadıkları rahatsızlıklarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Psikoloji teorileri ve terapiler, ilgilenilen yaş aralığına göre yetişkin ve çocuk psikolojisi olarak ayrılmaktadır. Yetişkin psikolojisi, ileri gelişim psikolojisi olarak da adlandırılır. Olgunluk çağına ulaşmış, yetişkin bireylerin danışan olarak yer aldığı terapi süreçleri yetişkinlik terapisini oluşturur. Depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi  gibi oldukça fazla hastalığın tedavisinde yetişkin psikolojisinden yararlanılır.

Yazımızın devamında yetişkin psikolojisi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara yetişkin psikolojisi ve yetişkin terapisi için kliniğimizle iletişime geçebilir; Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Yetişkin Psikolojisi Nedir?

Yetişkinlik, kişilerin olgunluğa eriştiği dönemdir. Olgunluğun psikolojik olarak göstergeleri; sevecenlik, cinsel duyarlılık, sevme ve sevilme kabiliyeti, toplumsal olma olarak sıralanabilir. Yetişkin bireyler;

 • Kim olduğunun, kişisel olarak güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan,
 • Değişim ve uyumlanma kabiliyeti olan,
 • Karşısına çıkan yaşamsal zorunluluklara uyum sağlayabilen kişilerdir.

Tüm bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçerken, bir olgunlaşma süreci geçirirler. Ancak,  bu olgunlaşma süreci, bir takım faktörler tarafından etkilenebilir. Bireyin üzerinde baskı oluşturan toplumsal beklentiler, kişilerin öz yaşam koşulları, bireysel yetenek ve deneyimlerdeki farklılık, yetişkinliğe geçiş süreci üzerinde etkili olabilmektedir. Bireylerin karşılaştığı bu ve benzeri faktörler, yetişkin bir bireyin psikolojik durumu üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bireylerde, üstesinden gelinmesi gereken psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşan bireyler, hayatlarının belirli dönemlerinde psikolojik destek alma ihtiyacı duyabilir. Ankara yetişkin psikolojisi hakkında detaylı bilgi almak ve yetişkin terapisi randevusu oluşturmak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yetişkin Terapisi Nedir?

Bireylerin sahip oldukları psikolojik sorunlar, yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz etki yapar. Bu sorunlar, bireylerin özel hayatlarında, sosyal hayatlarında ve iş hayatlarında diğer kişiler ile kurdukları ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Aile içerisinde veya iş arkadaşları ile iletişim problemleri yaşanmasına sebep olabilir. Bu nedenle, psikolojik sorunlar yaşayan her birey, bu tür olumsuzluklardan kaçınmak adına, alanında uzman bir psikologdan terapi desteği alabilir.

Günümüzde bireylerin üzerinde olumsuz etkilere sahip olan yaşamsal baskılar gittikçe artmaktadır. Bununla beraber, psikoloji bilimine duyulan güven de son yıllarda iyice artmış ve alanında uzman bir psikoloğa başvurarak bilimsel geçerliliği olan terapi yöntemlerine başvuran kişi sayısı da hızla yükselmiştir. Yetişkin Terapisi, danışanın mevcut problemlerini, alanında uzman bir psikologla birlikte, tüm açılardan değerlendirmesini sağlar. Bu sayede danışana, karşılaştığı problemlerle sağlıklı bir şekilde baş etme yetisi kazandırmak hedeflenir. Bu amaç doğrultusunda uzman psikolog, danışan için en uygun yöntemleri tespit ederek terapi sürecini yürütür.

Yetişkin Terapisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Yetişkin terapisi depresyon, kaygı bozuklukları, panik bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra yetişkin hastalarda;

 • Fobiler,
 • Öfke kontrol problemleri,
 • İlişki ve evlilikte yaşanan sorunlar,
 • Obsesif kompulsif bozukluk,
 • İletişim sorunları,
 • Sosyal fobi,
 • Dikkat eksikliği,
 • Anoreksia nervoza, blumia nervoza gibi yeme bozuklukları,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Yas süreci,
 • Tükenmişlik sendromu,
 • İş yaşamına ilişkin sorunlar,
 • İnsomnia gibi uyku bozuklukları,
 • Hamilelik döneminde karşılaşılan psikolojik sorunlar,
 • Çocuklarla ilgili problemler,

Yetişkin Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Yetişkin psikolojisi altında birden fazla kuramsal yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Yetişkin psikolojisinde, bu kuramsal yaklaşımlara dayalı olarak geliştirilen, farklı terapi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Başlıca terapi türleri arasında;

 • Bilişsel Davranışçı Terapi,
 • Psikodinamik Yönelimli Terapi,
 • Şema Terapi,
 • Aile Danışmanlığı ve Çift Terapisi,
 • Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma, EMDR Terapiden bahsetmek mümkündür.

Ankara Yetişkin Psikolojisi Terapi Fiyatları

Yetişkin psikolojisi, farklı terapi yöntemlerinin kullanıldığı bir alanı içerir. Danışan için en uygun olan terapi süreci uzman psikolog tarafından yürütülür. Terapi fiyatları klinikten kliniğe farklılık gösterebilir. Ankara yetişkin psikolojisi terapi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi