Şema Terapi

Şema Terapi Ankara

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde oldukça sık başvurulan bir psikoterapi yöntemidir. Şema Terapi, bireylerin özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde edindikleri deneyimlerin, yetişkinlik dönemine etkisi üzerinde duran bir psikoloji yaklaşımını içerir. Bilişsel, davranışsal, psikodinamik ve geştalt psikoloji modellerine dayanan Şema Terapi, bütüncük bir terapi metodudur. Ortaya çıktığı dönemde daha çok değişime dirençli vakalar ve kişilik bozuklukları üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, günümüzde diğer psikolojik problemlerin çözümünde ve çift terapisi gibi grup terapilerinde de çok sık kullanılan bir terapi yöntemi haline gelmiştir.

Yazımızın devamında Şema Terapi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara Şema Terapi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Şema Terapi Nedir?

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi, bireylerin özellikle çocukluk dönemi deneyimlerine bağlı olarak, şema adı verilen düşünce ve davranış kalıpları geliştirdikleri kabulüne dayanır. Bireyler, kendilerinde mevcut olan bu şemalar ile gündelik hayat içerisinde karşılaştıkları olay ve olgulara birtakım kalıplaşmış duygu ve davranış tepkileri ortaya koyarlar.

Şemalar, temelde bireyin hayatta kalması için işlevsel olarak gelişirler. Çevremizde olup bitenleri anlayıp yorumlamamıza, uyum sağlamamıza ve gerekli davranışlarda bulunmamıza olanak sağlarlar. Fakat şemalar bir noktada, bu işlevlerini yitirerek çevre ile uyum bozucu hale gelebilirler. Uyum bozucu hale gelen bir şemanın sorgulanması ise tüm sistemi etkileyen bir durum ortaya çıkartır. Bu nedenle, sistemin korunabilmesi için şemanın varlığının devam edebilmesi adına birtakım davranışlarda bulunulur. Bir şema; teslim olmak, kaçınmak ve aşırı telafi etmek olmak üzere üç farklı davranış biçimi ile ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan davranış, şemayı güçlendirici bir etkiye sahiptir. Aslında çevre ile uyumu sağlamak ve hayatta kalmak amaçlı kullanılan şema, yanlış başa çıkma yöntemlerinin, ortaya çıkan davranışlarla pekiştirilmesi ile daha da güçlenir.

Uyum Bozucu Şemalar, genellikle çocukluk döneminde ebeveynler veya çocuğun bakımını üstlenenler tarafından ihtiyaçların ya aşırı karşılanması ya da yeterince karşılanmaması sonucunda oluşurlar. Young’ın tanımladığı 18 adet şema vardır ve bu şemalar, farklı ölçülerde olmakla birlikte, tüm bireylerde bulunurlar. Ancak bazı durumlarda bu şemalar aşırı aktive olarak, bireylerin hayatı üzerinde uyum ve işlev bozucu nitelik kazanırlar. Şema Terapi ile bireylere, aşırı aktive olmuş şemalarının yol açtığı işlevsiz düşünce ve davranış kalıpları gösterilir. Bu kalıpların sağlıklı olanlar ile yer değiştirilmesi sağlanır. Şema Terapi hakkında detaylı bilgi ve randevu için kliniğimizi arayabilirsiniz.

Uyum Bozucu Şemalar Nelerdir?

Jeffrey Young, 1980’lerde geliştirdiği Şema Terapi yaklaşımında, 18 adet şemadan bahseder. Bunlar;

 • Terk edilme şeması,
 • Kuşkuculuk veya kötüye kullanılma şeması,
 • Duygusal yoksunluk şeması,
 • Kusurluluk veya utanç şeması,
 • Sosyal izolasyon şeması,
 • Bağımlılık/yetersizlik şeması,
 • Dayanıksızlık şeması,
 • Gelişmemiş benlik/yapışıklık şeması,
 • Başarısızlık şeması,
 • Haklılık şeması,
 • Yetersiz öz denetim şeması,
 • Boyun eğicilik şeması,
 • Kendini feda etme şeması,
 • Onay arama şeması,
 • Karamsarlık şeması,
 • Duyguları bastırma şeması,
 • Yüksek standartlar şeması,
 • Cezalandırıcılık/acımasızlık şeması olarak karşımıza çıkar.

Şema Terapi Testi Nedir?

Şema Terapi esnasında terapist, danışana Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bir şema ölçeği uygulayarak, danışanda aşırı aktive olmuş uyum bozucu şemaların tespitini yapar. Şema Terapi Ölçeği veya Şema Terapi Testi olarak bilenen bu test, 90 adet tanımlayıcı ifadeden oluşur. Danışan, bu ifadelerin kendisi için ne kadar geçerli olduğunu, mevcut olan 6 adet seçenek arasından, kendisi için en doğru olanı seçerek belirtir. Her ifade için seçilebilecek şıklar;

 • Beni mükemmel şekilde tanımlıyor,
 • Benim için çoğunlukla doğru,
 • Benim için orta derece doğru,
 • Bana uyan tarafı uymayan tarafından biraz fazla,
 • Benim için büyük ölçüde yanlış,
 • Benim için tamamıyla yanlış olarak karşımıza çıkar.

Ankara Şema Terapi Fiyatları

Şema Terapi sürecinin ne uzunlukta olacağı ve terapi seansları arasındaki sıklık, danışanın mevcut durumuna ve muzdarip olduğu psikolojik rahatsızlıklara göre belirlenir. Olumlu etkilerin oldukça hızlı ortaya çıktığı bir terapi yöntemi olan Şema Terapide, genellikle haftada bir veya iki haftada bir sıklıkta seans planlaması yapılır.

Şema Terapi ücretleri klinikten kliniğe farklılık gösterebilir. Ankara Şema Terapi fiyatları hakkında detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir; Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi