Psikodinamik Yönelimli Terapi

Psikodinamik Yönelimli Terapi Ankara

Psikiyatri alanındaki psikodinamik yaklaşımların terapi ile birleştirilmesinden doğan psikodinamik yönelimli terapi, birçok farklı rahatsızlığın tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Psikanalitik kurama dayanan psikodinamik yönelimli terapiye fobi, obsesyon, psikosomatik şikâyetler gibi rahatsızlıkların tedavisinde başvurulur. Kısa sürede, oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkaran psikodinamik yönelimli terapi, etkinliği kanıtlanmış bilimsel bir yöntemdir. Psikanalizin teori ve ilkelerine dayanan psikodinamik terapi, psikanalize benzerdir. Fakat psikanalizden farklı olarak, hastanın dış dünya ile ilişkisine daha çok odaklanır.

Yazımızın devamında psikodinamik yönelimli terapi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ankara psikodinamik yönelimli terapi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Psikodinamik Yönelimli Terapi Nedir?

Psikodinamik Yönelimli Terapinin kuramsal olarak dayandığı psikanaliz yaklaşımı, Josef Breuer ve Sigmund Freud’un çalışmalarıyla ortaya çıkar. Bu bağlamda, psikodinamik yaklaşımın tarihçesinin 1890’lara kadar uzandığı söylenebilir. Frued’un düşüncelerine dayanarak Viyana’da ortaya çıkan psikodinamik yaklaşım, hızla tüm Avrupa’ya ve oradan da diğer ülkelere yayılmıştır.

Psikodinamik yaklaşımın odaklandığı konular;

  • Bireylerin psikoseksüel gelişim süreçleri,
  • Bilinçdışı,
  • Kişiliğin alt boyutları,
  • Sosyal olgunlaşma süreci,
  • Çocukluk döneminde kurulan ilişkiler ve erken yaş deneyimleri olarak karşımıza çıkar.

Psikodinamik yaklaşıma göre, bireylerin erken yaş deneyimleri, ebeveynlerle ve diğer kişilerle kurulan ilişkiler, yetişkin yaşantısında karşılaşılan psikolojik problemler üzerinde önemli rol oynar. Bireyler, bu deneyimleri hatırlamasa bile, çocukluk döneminde yaşanılan deneyimler, yetişkinlik dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Psikodinamik Yönelimli Terapi esnasında, danışanın duygu ve düşünceleri ve çocuklukta edindiği deneyim ve inanışlar ele alınır. Bu sayede, danışanın yaşadığı problemler anlaşılmaya çalışılır. Terapi sürecinde, danışanın yaşamı içerisinde geliştirdiği kalıp davranış ve düşünce sistemleri ortaya çıkartılır. Bireylerin düşünce ve davranışlarında tekrarlayan kalıpların tespit edilmesi, sorunların çözümünde önemli bir adımdır. Bununla birlikte, danışanların erken yaş deneyimlerinin incelenmesi, bu deneyimlerin bugünü ve mevcut sorunları nasıl etkilediğini görebilmek adına önemlidir. Ankara Psikodinamik Yönelimli Terapi hakkında daha detaylı bilgi ve randevu almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Psikodinamik Terapi Teknikleri Nelerdir?

Psikodinamik Yönelimli Terapi, danışanın rahatsızlık duyduğu duygu, düşünce ve davranışlarını terapiste anlattığı bir derinlemesine konuşma terapisidir. Terapideki amaç, kişide rahatsızlık uyandıran bu duygu, düşünce ve davranışların temeline inebilmektedir. Terapi esnasında danışanın, çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı deneyim ve tecrübelerin dinlenmesi ve uzman tarafından incelenmesi ile sorunların temel kaynağı tespit edilerek danışana gösterilir. Terapi süreci ile bireyin, sorunlara kaynaklık eden bozuk düşünme ve davranış örüntülerini kendisinin fark etmesinin sağlanması önemlidir. Kişide bu farkındalığın sağlanması ile beraber bu düşünce, inanç ve davranış kalıpları, sağlıklı olanları ile değiştirilebilir.

Psikodinamik yaklaşımın amacı, bilinçaltına itilmiş ve bastırılmış olan duyguların bilinç üstüne çıkartılmasıdır. Psikodinamik Yönelimli Terapi ile çatışmalar, utanç duyulan olaylar, düşünce ve duygular, cinsel arzular gibi bilinçaltına bastırılmış konular gün yüzüne çıkartılır. Bireyin, bastırdığı bu konularla yüzleşmesi, onları sağlıklı olarak ele alabilme ve onlarla en doğru şekilde başa çıkabilmesi hedeflenir. Bu sayede bireyin yaşadığı sorunların çözümü sağlanmış olur.

Psikodinamik ve Psikanalitik Farkı Nedir?

Psikanaliz; Frued’un 20. yüzyılın başlarında, bilinçdışı alan üzerine çalışmaları ve hastaları ile gerçekleştirdiği derinlemesine konuşmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Frued’a göre psikanaliz, tıpkı bir kimyager gibi terapistin, semptomları laboratuarda ayrıştırması ile bastırılmış ruhsal unsurların ortaya çıkartılmasıdır. Ayrıştırılan bu semptomların sentezi, terapi süresince hastanın bizzat kendisi tarafından yapılır.

1980’lerden sonra ise psikanaliz yaklaşımına dayanan yeni psikanalitik terapiler ortaya çıkmıştır. Psikodinamik terapiler de psikanalitik kurama dayanarak geliştirilmiştir. Fakat psikodinamik yaklaşımın kuramsal çerçevesi, Klein, Jung, Lacan gibi uzmanların çalışmalarıyla şekillenir.

Psikanalitik ve Psikodinamik terapiler arasındaki başlıca farklar;

  • Klasik psikanalizde hasta koltuğa uzanır pozisyondadır. Psikodinamik Yönelimi Terapide ise danışan oturur pozisyonda ve terapistle yüz yüzedir.
  • Psikanaliz, genellikle haftada ortalama üç kere yapılırken, Psikodinamik Yönelimli Terapi seansları genellikle haftada bir yapılır.
  • Psikanalizde tedavi süreci 5 yıla kadar uzayabilmektedir. Buna karşın psikodinamik Yönelimli Terapilerde süreç, oldukça kısalır. Çünkü psikodinamik yaklaşım, danışanın mevcut sorunlarına odaklanır.

Ankara Psikodinamik Yönelimli Terapi Fiyatları

Psikodinamik Yönelimli Terapilerde seans sıklığı ve tedavi süreci danışan özelinde belirlenir. Bu nedenle tedavi maliyetleri değişebilmektedir. Terapi fiyatları ise klinikten kliniğe farklılık gösterebilir. Ankara Psikodinamik Yönelimli Terapi fiyatları hakkında bilgi ve randevu almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi