İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Ankara

İş yaşantısı, günümüzde bireylerin hayatında oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Gün içerisinde uzun süreleri iş yerlerinde geçiren bireyler, iş yaşantısında karşılaştıkları problemler nedeniyle çeşitli psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. İş yerinde ortaya çıkan olumsuz etmenler, bireylerin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlıkları üzerinde negatif sonuçlar doğurabilir. İş yaşamına ilişkin sorunlar nedeniyle bireylerin duygu ve düşünce dünyalarında ortaya çıkan rahatsızlıkların, profesyonel yardım ve danışmanlık alınması ile üstesinden gelinebilir. Bu nedenle, iş yaşamına ilişkin mevcut sorunları söz konusu olduğunda, bireylerin uzman bir psikolog ile görüşerek terapi desteği alması önemlidir.

Yazımızın devamında iş yaşamına ilişkin sorunlar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. İş yaşamına ilişkin sorunların çözümünde profesyonel danışmanlık ve destek için kliniğimizi arayabilir; Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Nelerdir?

İş yaşamının bireylerin psikolojisi üzerine olumsuz etkisinin başında stres gelmektedir. Toplumsal yapıdaki değişimler, ekonomik sorunlar, kültürel baskı, değişen teknoloji ve bu değişimlere uyum sağlayamama korkusu, bireylerin yoğun bir stres yaşamalarına neden olur. Stres, bir ruh hali durumudur. Kişinin içinde bulunduğu durum veya durumların kişi üzerinde yarattığı psikolojik baskıların sonucunda açığa çıkar. Bazı durumlarda, içinde bulunulan çevreden bireye yönelen istek ve beklentiler ile kişinin kendi duygu, düşünce, tutum ve ihtiyaçlarının arasında bir dengesizlik yaşanabilir. Bu durum, bedensel ve psiko-sosyal olarak açığa çıkan strese neden olur. Stres, birey için hem fiziksel, hem de psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açabilen, bireyin sağlığını bozabilen bir faktördür.

Bireylerde strese yol açan durumlar;

 • İçinde bulunulan fiziksel çevreden kaynaklanan, gürültü, kalabalık, sıcak/soğuk hava, fazla ya da az ışık gibi etmenler.
 • Çok yoğun iş temposu,
 • Ağır işler,
 • Karar vermede güçlükler yaşanmasına sebep olan büyük sorumluluklar,
 • Kısıtlı zaman baskısı,
 • Görev ve sorumlulukların belirsiz olması,
 • Rol çatışmaları,
 • Güvenlik sorunları,
 • Kariyer planı önündeki engeller,
 • Beklentiyi karşılamayan ücret,
 • İş ortamındaki diğer kişilerle yaşanılan çatışmalar,
 • Psiko-sosyal faktörlerden kaynaklanan sorunlar olarak karşımıza çıkar.

İş yaşamına ilişkin sorunlar için kliniğimizle iletişime geçebilir; Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Stresin Bireyler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?

İş yaşantısından kaynaklanan stres çözümlenmediğinde motivasyon kaybı, performans düşüşü gibi iş yaşantısını olumsuz etkileyen sonuçlar doğurabilir. Ancak, bunun yanı sıra stresin, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde de oldukça olumsuz etkileri vardır.

Strestin kişiler üzerindeki etkilerini kısa dönemli etkiler ve uzun dönemde açığa çıkan etkiler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Stresin kişilerde yarattığı kısa dönemli etkiler;

 • Kalp atış hızının artması,
 • Kan basıncında artış,
 • Endişe seviyesinde artış,
 • Kızgınlık ve öfke hissi,
 • Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık olarak karşımıza çıkar.

Bireylerde yarattığı uzun dönem etkilere bakıldığında ise stresin;

 • Kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklar,
 • Şiddetli baş ağrıları, migren,
 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon, anksiyete, panik bozukluk gibi oldukça ciddi hastalıklara sebebiyet verebildiği görülür.

İş Yaşamına İlişkin Sorunlar Nasıl Çözülür?

İş yaşamına ilişkin sorunların yarattığı stresin azaltılabilmesi ve birey tarafından kontrol edilebilmesi, sağlık sorunlarından kaçınmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, iş yaşamında meydana gelen sorunlara ilişkin olarak psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak kişisel sağlığın korunması adına faydalı olacaktır. Bireyin stresle başa çıkabilme yöntemlerini öğrenmesi, hem iş verimini artırabilmek adına, hem de psikolojik ve fiziksel hastalıklardan kaçınabilmek için çok önemlidir. Stresi doğru bir şekilde yönlendirmek ve azaltmak öğrenilebilir bir davranıştır. Uzman bir psikolog tarafından bireylere verilecek Stres Yönetimi Eğitimi ile kişilerin stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanabilir. Strese neden olan etmenlerin ve stresin sonuçlarının bireyler tarafından fark edilmesi önemlidir. Bu sayede bireyler, profesyonel bir danışmanlık ve destek ile stresle başa çıkma stratejileri geliştirebilirler.

Ankara İş Yaşamına İlişkin Sorunlar için Terapi Fiyatları

Bireylerin iş yaşantısında yaşadığı sorunların yol açtığı rahatsızlıkların tespiti, terapi sürecinin planlanmasında önemli bir etmendir. İş yaşantısında meydana gelen sorunlar, depresyon, anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkları tetiklemiş olabilir. Bu nedenle uygulanacak terapi yöntemi, danışanla görüşüldükten sonra, danışanın ihtiyaçlarına göre uzman psikolog tarafından belirlenir. Terapi fiyatları klinikten kliniğe değişiklik gösterebilmektedir. Ankara iş yaşamına ilişkin sorunlar için terapi fiyatları hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi