Özgül Fobi

Özgül Fobi Ankara

Basit fobi olarak da adlandırılan özgül fobiler, birtakım durum veya nesnelere karşı duyulan aşırı korku halidir. Kedi, köpek, böcek ve örümcek gibi hayvanlara karşı duyulan özgül fobilerin yanı sıra, yüksekte bulunmak ve uçakla seyahat etmek gibi durumlara karşı da fobi gelişebilir. Özgül fobilerle, psikolojik rahatsızlık olarak tanımlanan diğer fobilere kıyasla, çok daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Her yüz kişiden 3’ünde görülebilen özgül fobiler, birçok hastada çocukluktan beri mevcut olabilir. Bazı hastalarda ise, özgül fobilerin ortaya çıkışı ergenlikten sonraki dönemde olabilmektedir. Hastaların yaşantıları üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahip olan özgül fobilerin tedavisi, profesyonel bir yardım alınması ile mümkündür.

Yazımızın devamında özgül fobilerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ankara özgül fobi destek tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Fobi Nedir?

Fobi; sıradan olay, nesne veya canlılara yönelik, kontrol altına alınamayan, çok güçlü bir korku duyma durumudur. Mantık dışı bu korku durumu, kişide engelleyemediği birtakım tepkilerin oluşmasına sebebiyet verir. Fobinin yönelmiş olduğu nesne veya durum, kişi için tehlike arz etmese dahi, hem fiziksel, hem de psikolojik olarak bazı belirtiler ortaya çıkar. Panik hali, bayılacak gibi hissetmek, nefes almada güçlük, kalp krizi geçiriyormuş gibi hissetmek, kontrolü kaybetmek gibi korku belirtileri yaşanır. Bu tür belirtilerin açığa çıkması kişinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilir ve hayatını devam ettirmede güçlük yaşamasına neden olabilir. Bu tür, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve kişilerin günlük aktivitelerine devam etmelerini engelleyen mantık dışı korku hali, fobi olarak tanımlanır.

Fobiler, özgün fobi, agorafobi, sosyal fobi gibi alt başlıklara ayrılmaktadır.  Ancak, aralarında en sık rastlananları özgül fobilerdir. Özgül fobiler, normal bir korku halinden mantıksız ve aşırı olması, günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi engellemesi yönünden ayrılırlar.

Özgül Fobi Nedir?

Normalde korku duyulmaması gereken bir durum veya nesne karşısında, aşırı ve abartılı bir korku duyma durumu, özgül fobi olarak adlandırılır. Özgül fobilere toplumda neredeyse %3 oranında rastlanmaktadır. Kadınlarda görülme sıklığı, erkeklere oranla daha fazladır. Genel olarak çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkmakla beraber; ergenlik sonraki süreçte de nadir olarak oluştukları görülür.

Özgül fobi, yöneldiği nesne veya duruma göre farklı tiplerde olabilir;

  • Hayvan Fobisi: En yaygın olarak görülen özgül fobi tipidir. Kedi, köpek, böcek, örümcek, kuş gibi hayvanlara karşı duyulan aşırı korku biçiminde açığa çıkar. Hayvan fobisi, genellikle hayvanlarla ilgili olarak yaşanan olumsuz bir deneyimin sonucunda oluşur. Örneğin bir köpek tarafından ısırılan kişiler, bu korkuyu genelleyerek, tüm köpeklerden, hatta tüylü ve dört ayaklı tüm canlılardan korkmaya başlayabilir. Bazı vakalarda ise böyle bir tetikleyici olayın mevcut olmadığı da görülür.
  • Doğal Çevre Tipi Özgül Fobi: Korku yükseklik, fırtına, gök gürültüsü, karanlık gibi etkenlere yönelik olarak oluşur.
  • Kan, Enjeksiyon ve Yaralanma Fobisi: Kan görmekten, iğne yapılması gibi enjeksiyon gerektiren tıbbi işlemlerden ve yaralanmaktan aşırı derecede korku duyma halidir. Bu türden bir fobiye sahip bireyler, gerekli olduğu halde tıbbi yardım almak ve tedaviden kaçınabilirler. Bu da, hastaların fiziksel sağlıkları üzerinde oldukça olumsuz etkilere yol açabilir.
  • Durumsal Tipteki Özgül Fobiler: Arabaya, asansöre, uçağa binmek; kapalı alanlarda bulunmak gibi durumların tetiklediği fobilerdir. En yaygın olarak görülenleri uçak fobisi ve klostrofobi olarak da bilinen kapalı alan korkusudur.
  • Diğer Özgül Fobiler: Yukarıdaki sınıflandırmaların hiçbirine dâhil olmayan fobilerdir. Palyaçolardan veya balonlardan korkmak, örnek olarak gösterilebilir.

Ankara özgül fobi hakkında detaylı bilgi ve randevu için kliniğimizle iletişime geçebilir; Uzman Psikolog Cem Kanık’tan randevu alabilirsiniz.

Özgül Fobi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Özgül fobilerin tedavisinde psikoterapiden ve gerekli görüldüğü durumlarda ilaçla tedavi yöntemlerinden yararlanılır. Tedavi sürecinde genellikle, yalnızca terapi yeterli olmakta ve özgül fobilerin tedavisinde başarı oranları hayli yüksek olarak sonuçlanmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ve alıştırma yöntemi terapi esnasında en sık başvurulan yöntemler arasındadır. Alıştırma tekniğinde, kişinin korktuğu durum veya nesnenin ayrıntılı analizi yapılır. Sonrasında ise bireyin, kendisinde korku yaratan bu durum veya nesne ile gittikçe artan derecelerde karşılaşması sağlanır.

Ankara Özgül Fobi Tedavisi Fiyatları

Özgül fobi tedavisi, hastaya özel olarak ve alanında uzman bir psikolog tarafından planlanır. Tedavi fiyatları klinikten kliniğe değişiklik gösterebilir. Ankara özgül fobi tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi